ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ วันอังคารที่ 26 ก.ย.60 เวลา 12.30 น.
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 เป็นประธานในพิธีงานเกษียนอายุราชการข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ปีงบประมาณ 2560
“วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยังยืน”
โดยมี พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7,พ.ต.อ.ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7,ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมครอบครัว และข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค 7 อ.เมือง จ.นครปฐม

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959