ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวัน อาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นพระฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และ พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย มีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959