ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ลูกผู้ชายไทย ต้องเกณฑ์ทหาร”
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 07.00น. ณ.หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ
1. ผู้ที่เกิด พ.ศ.2540
2. ผู้ที่เกิด พ.ศ.2532-2539 ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
3.ผู้ที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือก ซึ่งต้องไปแสดงตนต่อหน้ากรรมการตรวจเลือก
ช่วงเช้า บรรดาทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯของอำเภอคลองขลุง ทั้งหมด 10 ตำบล ได้พร้อมกันที่หน้าอำเภอคลองขลุง คณะกรรมการตรวจเลือก ได้จัดลำดับการตรวจเลือกตามขั้นตอนการปฏิบัติ คือ
โต๊ะที่ 1กรรมการ เรียกชื่อทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก

โต๊ะที่ 2.กรรมการจะตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่

โต๊ะที่ 3 วัดขนาด กรรมการฯจะวัดขนาดส่วนสูงและขนาดรอบตัวของร่างกาย
เมื่อผ่านขั้นตอนการคัดกรองตามขั้นตอนแล้วจึงรอการจับฉลากเผื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการต่อไป โดยปีนี้ ทหารกองเกินที่เข้าร่วมรายงานตัวรวม 638 คนรวมทั้งผู้ที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือก ในปีนี้ต้องการทหารกองประจำการจำนวน 135 คน ได้มีผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการจำนวน 53 คน

ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วที่เข้าจับฉลาก ทั้งสิ้น 255 คน (ตัดผู้ที่ขอผ่อนผันออกจาก 638 คนเหลือ 255คน) จึงเหลือจำนวนผู้ที่ต้องจับฉลากใบแดง 82 คนและใบดำอีก 173 คนหลังจากนั้นจึงให้กำนันแต่ละตำบลเป็นตัวแทนจับฉลากว่าตำบลไหนจะได้จับฉลากใบแดง ใบดำก่อนและหลังต่อไป
ในการตรวจเลือกครั้งนี้มีประชาชนและบรรดาญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกได้มา ให้กำลังใจและเชียร์ให้กำลังใจกันจนล้น หอประชุมฯ ในบรรยากาศในบริเวณหน่อยตรวจเลือก มีทั้งหนุ่มหล่อ หนุ่มสวย ที่มารับการตรวจเลือกฯทำให้ บรรยากาศไม่เงียบเหงาจนการตรวจเลือกเสร็จสิ้น

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959