ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

 

วันนี้ (18 กันยายน 2560) เวลา 15.10 น. พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบเกียรติบัตรเชิดชู และมอบโล่ให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ภายในกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปี 2560 โดยมี พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ค่ะ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959