ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วังบัวคัพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายอำเภอคลองขลุงร่วมเปิดกีฬาประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่30

นายกถาวร เหมือนศรี พร้อมคณะกรรมการชมรมกีฬาตำบลวังบัวกล่าวรายงานพิธีเปิดกีฬาประเพณีวังบัวคัพครั้งที่ 30

“วังบัวคัพ”
วันนี้ 31 ตุลาคม 2560 ณ.สนามโรงเรียนวังบัว ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้จัดงานโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบปีงบประมาณ 2561
ในการนี้ ท่านไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีวังบัวคัพ ครั้งที่ 30 ในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประจำปีขึ้น กำหนดจัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่1.ประเภทประชาชนทั่วไป(ถ้วย ก ) 2.ประเภทประชาชนทั่วไป ภายในตำบล (ถ้วย ข ) และ 3.ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี โดยกำหนดจัดการแข็งขันในระหว่างวันที่ 27ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560
โดย นายถาวร เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประจำปี ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ คือ
1.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ
2.เพื่อเป็นการพัฒนาศักภาพนักกีฬาฟุตบอลในตำบลวังบัวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลในระดับสูงขึ้น
3.เพื่อให้เชาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4.เพื่อสงเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสามัคคีของประชาชนในตำบลวังบัว
5.เพื่อเป็นแนวทางให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาประเพณีได้ดำเนินโครงการเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีคณะกรรมการชมรมกีฬาตำบลวังบัวและพาน้องชาวตำบลวังบัวได้ร่วมกันประสานใจกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้จัดขึ้น และในการนี้ นายถาวร เหมือนศรี ในนาม ประธานคณะกรรมการจัดงานฯได้กล่าวขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งท่าน นายอำเภอคลองขลุง นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต 2 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมสมาชิกฯ ในอำคลองขลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมงานประเพณีในครั้งนี้
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเปิดงานและได้ร่วมชมการแสดงของเยาวชน และการเต้นบาสโลบของกลุ่มสตรีตำบลวังบัวและคู่ฟุตบอลเปิดสนามของผู้นำชุมชน มอบของรางวัลให้นักแสดงแล้วจึงเดินทางกลับ
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959