ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี : หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด และเเนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและส่วนราชการในระดับจังหวัด โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี และมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1, เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ คณะครู ผู้แทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย
ทีมข่าว นสพ.ประชาไท
Cr.@ป.โอ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959