ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1 ณ. ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวตาก-กำแพงเพชร ด. ต.เฉลิมหงษ์ ศรีศิล และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวหลายนาย มาให้ความรู้กับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว

ในการนี้ เวลา. 13.00.น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ในวันนี้ นางปริษา ปานพรหม ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ ท่านผู้ว่าฯ กล่าวถึงทางจังหวัดกำแพงเพชรได้อนุมัติงบประมาณโครงการ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวในจังหวัดให้มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนั้น โดยกำหนดดำเนินการโครงการรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว

ที่ปฏิบัติงานมาด้วยดีตลอดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไปกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนที่มีจิตอาสาในการให้บริการด้านท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้ามาเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ ที่มีไปช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ทำงานด้านท่องเที่ยวและงานด้านความปลอดภัยต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรสืบต่อไป

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทย กำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959