ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร กิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะ และบริจาคดวงตา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ.หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง นางสกาวปรางค์ พุทธัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร ,คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง และจิตอาสาพระราชทานฯ

   ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้ ทึ่มีความประสงค์บริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และบริจาคดวงตา โดยมี พระภิกษุสงฆ์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหาร เทศบาล คณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน

    โดย มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 320 ราย –  ผู้ที่รับถุงเลือดจำนวน 219 ราย     –  ผู้บริจาคดวงตา 193 ราย     – ผู้บริจาคอวัยวะ  131 ราย      ต่อมา เวลา 12.00น. ผู้มีจิตศรัทธา ได้นำอาหารและเครื่องดื่มบริการผู้ที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ในครั้งนี้ด้วย

   วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์ หนังสือพิมพ์ ประชาไทนิวส์ ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959