ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ในจังหวัดนครสวรรค์”

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง นายเชาวลิต บุญยภูษิต รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ และคณะได้เดินทางมาตรวจ ราชการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์

และเข้าพบหารือข้อราชการกับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 12 หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้ไปเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยเน้นติดตามการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ร้านค้าประชารัฐและการติดตั้งเครื่อง EDC การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกระทรวงการคลัง
และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเยี่ยมชมการรับบริจาคเงินทำบุญผ่านระบบ QR Code ที่วัดนครสวรรค์

และเยี่ยมชมศูนย์ OTOP ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาส่งขายหลายพื้นที่ในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

โดยใช้สินเชื่อจาก SME Bank ในการดำเนินธุรกิจ และใช้สินเชื่อประเภทอื่น จากธนาคารธกส และธนาคารออมสิน ฯลฯ

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959