ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้พรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และภาคเอกชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ในการรดน้ำขอพรตามประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์/กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561 เวลา 16.00 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

โดยมี นายณรงค์ รักร้อย นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะตัวแทนทุกภาคส่วนนำกล่าวอวยพรและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมรดน้ำขอพรเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์

นอกจากนี้ยังได้ร่วมรดนำขอพรจาก ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศภายในงานผู้มาร่วมงานสวมเสื้อลายดอกและชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำ และเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานของผู้มาร่วมงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้อวยพรขอสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและช่วยการทำงานเพื่อจังหวัดกาญจนบุรี

ศักดิ์ดา นสพ.ประชาไท กาญจนบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959