ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุและอุทกภัย ประจำปี 2560 เกือบ 7 ล้านบาท 16,971 ราย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุ และทำให้พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ในปี 2560 ถึง 2 ครั้ง ครัวเรือนละ 3,000 บาท จะเป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี โดยได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง ซึ่งในส่วนของอำเภอเสนา ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและเซินกา จำนวน 480 ราย และอีก 11 อำเภอ ได้รับผลกระทบจากพายุทกซูรี ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางปะหัน บางซ้าย บางปะอิน ผักไห่ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา มหาราช บางบาล บ้านแพรก บางไทร จำนวน 16,375 ราย ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งเอกสารให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมยอมรับ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากพบว่ามีข้อกฎหมายบางประเด็น และความชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกร ประกอบกับจังหวัดพระนครศรอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

“จะพยายามกำกับให้ดี อาจจะมีหลายเรื่องที่เราดูแลอยู่ ต้องพยายามดูแลให้ดี พี่น้องประชาชนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ทางกระทรวงก็ไม่ได้ละเลย ก็กำชับเรา ผมก็พยายามกำชับทีมงาน แล้วก็เนื่องจากมีเอกสารเยอะด้วย ต้องตรวจสอบให้รัดกุม เพราะมิเช่นนั้นก็จะมีข้อครหาในเรื่องของการทุจริต ทุกฝ่ายก็ได้ทำของตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว”

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ (2 เม.ย. 61) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านประมงของอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอผักไห่ ที่ยังคงค้างอีก จำนวน 116 ราย พร้อมสรุปส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 4 เมษายน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959