ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2564 พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 47 นาย ซึ่งรวม พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ที่เป็นผู้เกษียณฯ ในวาระนี้ด้วย

"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร รอง ผบก.ฯ คณะ กต.ตร.และ ทปษ.กต.ตร.จว.ปทุมธานี ผกก.ทุกหน่วยในสังกัดฯ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกษียณฯ เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ภายในมีพิธีลอดซุ้มกระบี่ ของข้าราชการตำรวจที่เกษียณฯ พร้อมด้วยคู่สมรสและรับชมวีดิทัศน์ ก่อนขึ้นรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.ท.อำพลฯ

"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ต่อจากนั้น พล.ต.ท.อำพลฯ ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณฯ โดยมี พล.ต.ต.ชยุตฯ เป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจ กล่าวขอบคุณและมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับ พล.ต.ท.อำพลฯ ก่อนเดินทางกลับ

"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

ต่อมาในเวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ชยุตฯ เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณฯ และลาออกจากราชการพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ จนท.ตร.ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชน หน่วยงานและประเทศชาติมาจนเกษียณฯ และให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ

"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
"บิ๊กแซ็ค" มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการตำรวจเกษียณ "บิ๊กยอด" อำลาอายุราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

จากนั้น พล.ต.ต.ชยุตฯ และคณะ กต.ตร.ฯ ได้มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้ยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงจัดพิธีฯ แก่ข้าราชการที่เกษียณฯ ภายใน  ภ.จว.ปทุมธานี

รถเมล ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959