ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปทุมธานีสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจัดพิธีสถาปนาสมาคม เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีสถาปนาในวันนี้ 2562 ที่ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ณ ห้องสัมนาอารีน่า ตำบล คูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินงานทุกด้านตามนโยบายของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติอย่างเข้มแข็งอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและได้ประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีในอำเภอทุกอำเภอหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตเป็นกุศล เพื่อดำเนินงานด้านการช่วยเหลือ แม่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ของจังหวัดปทุมธานีโดยมอบทุนและของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพโดยนางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำงานไปอย่างราบรื่นและดำเนินงานเป็นไปอย่างกว้างขวาง สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อให้สมาคมได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมีเป้าหมายและเพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้รวมทั้งมีความตั้งมั่นในการทำความดีทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองและมีความเชื่อมั่นว่าสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดปทุมธานีต้องก้าวหน้าและมั่นคงทำงานเพื่อแม่เพื่อสังคมในจังหวัด นอกจากนี้ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยเพื่อกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริตและคำมั่นสัญญาในการทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมต่อไป

บุญส่ง น้อมเกล้า นสพ.ประชาไทนิวส์ ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959