ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พิธีเปิดโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลไทรงาม เปิดร้านค้าสวัสดิการท้องถิ่นไทย ,เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Fitness),เปิดถนนผสมยางพาราประจำท้องถิ่น และเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ชนิดเจาะ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561  ณ.บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  โดยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พลเอกอุทิศ สุนทร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทาง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้

พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก นางเยาวเรศ แซ่โค้ว  พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นายทวีพงษ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้า สมาชิกฯ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน อำเภอ ไทรงาม  ในการเปิดโครงการฯของเทศบาลตำบลไทรงามในครั้งนี้

  เวลา 9.00 น. นาย ทวีพงษ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม ได้กล่าวต้อน ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานเปิดโครงการในวันนี้

นางสุมาลี อินทอง นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯและพิธีมอบปรัชญาบัตร ผู้ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม

อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการ และได้พบกล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน เวลาต่อเนื่องได้ทำพิธีเปิดโดยคณะท่านประธานได้ตัดริบบิ้น เปิดงาน จำนวน 3 จุด บนเวทีกลาง  และคณะประธานได้เดินทางเยี่ยมชม โครงการฯทั้ง3 จุด เยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายสินค้า OTOP และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จากนั้นทางคณะจึงเดินทางกลับ

ป้อม จัทรังษ์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959