โรคตับ และการบำบัดโดยใช้ Herbenzyme

0
2009
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรคตับ และการบำบัดโดยใช้ Herbenzyme
โรคตับ คือ โรคที่เกิดจากตับทำงานผิดปกติ หรือด้อยประสิทธิภาพ
หน้าที่ตับ
• สะสมน้ำตาล
• สร้างน้ำย่อยอาหาร
• สร้างฮอร์โมนช่วยสร้างเกล็ดเลือดของไขกระดูก
• สร้างสารช่วยการแข็งตัวของเลือด
• สันดาป/สังเคราะห์โปรตีน และไขมัน
• ทำลายและกำจัดของเสียต่างๆออกจากร่างกายผ่านทางน้ำดี
หน้าที่ของตับที่สำคัญมากคือ ช่วยการสร้างโปรตีน กำจัดของเสียออกจากร่างกาย สร้างน้ำย่อยอาหารเพื่อการดูดซึมไขมัน(น้ำดี) ช่วยสร้างสารภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ช่วยสร้างสารเพื่อการแข็งตัวของเลือด และเป็นแหล่งสะสมน้ำตาลให้ร่างกายเพื่อนำมาใช้เมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำ
ตับมีหน้าที่สำคัญมากมาย หากมีปัญหา จะส่งผลทุกระบบในร่างกาย เช่น ระบบพลังงาน ระบบภูมิคุมกัน ระบบฮอร์โมน ระบบทางเดินประสาท ระบบน้ำเหลือง ระบบเลือด และระบบการกำจัดของเสียในร่างกาย เรียกว่าแทบจะทุกระบบล้วนเกี่ยวข้องกับตับทั้งสิ้น
โรคตับที่พบได้บ่อย คือ
• โรคไขมันพอกตับ
• โรคตับอักเสบ
• โรคตับแข็ง
• โรคมะเร็งตับ
สาเหตุหลักของทั้ง 4 โรคข้างต้น
• สารพิษ-อนุมูลอิสระ จาก การดื่มแอลกอฮอล์ อาหารปนเปื้อน เคมีจากยาที่ตกค้าง เคมีบำบัด สารพิษจากสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย
• การเผาผลาญอาหารหรือการสันดาปที่บกพร่อง อันเป็นผลจากจากสารพิษ-อนุมูลอิสระ จากกิน การอยู่ ในข้อ 1 และปัจจัยอื่นๆมาประกอบ
• การติดเชื้อและปัจจัยย่อยอื่นๆ
รายละเอียดแต่ละโรคประกอบด้วย
1) โรคไขมันพอกตับอาการ
• อาจเจ็บใต้ชายโครงขวา (ตำแหน่งที่อยู่ของตับ) เล็กน้อย
• แน่น อึดอัดท้อง จากการมีตับโตขึ้น
• อาจมีตับโต คลำพบได้ ปกติจะคลำตับไม่ได้
• อาจผอมลงโดยไม่ได้เกิดจากการอดอาหาร หรือจากลดน้ำหนัก
สาเหตุ
กลไกการเกิดโรคไขมันพอกตับ อาจเกิดได้จากมีการผิดปกติในการใช้พลังงานของร่างกาย ส่งผลให้มีปริมาณไขมันในร่างกายสูง เช่น จากอาหาร จาก ร่างกายสร้างไขมันมากขึ้น หรือร่างกายนำไขมันไปใช้ได้น้อยลง จึงส่งผลให้มีไขมันสะสมในตับสูงขึ้น หรือมีความผิดปกติอื่นๆที่ส่งผลให้ร่างกายนำไขมันไปสะสมที่ตับสูงขึ้น หรือมีการผิดปกติในการสันดาปอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ำตาล) จากฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) จากตับอ่อน ส่งผลให้ร่างกายนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้ไม่หมด คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินเหล่านี้จึงเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของไขมันไตรกลีเซรายด์ ซึ่งร่างกายนำไปเก็บสะสมไว้ในตับทั้งนี้เพราะพบโรคนี้ได้สูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันพอกตับแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารพิษ ซึ่งความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับทั้งปริมาณแอลกอฮอล์ ประเภท และระยะเวลาที่ดื่ม เรียกว่า Alcoholic fatty liver
2) สาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ เรียกว่า Non alcoholic fatty liver ซึ่งในกลุ่มนี้ มีสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงได้จาก

• มีโรคที่เกี่ยวข้องกับการสันดาปหรือการเผาผลาญ/การใช้พลังงาน (Metabolism)ของร่างกาย ที่เรียกว่า Metabolic syndrome (เช่น โรคอ้วนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง)
• ภาวะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือภาวะทุพโภชนาการ เช่น มีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
เป็นผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ยาต้านไวรัสบางชนิด ยาต้านฮอร์โมนบางชนิดในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม หรือยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ในปริมาณสูงต่อเนื่อง ซึ่งหากตกค้างในร่างกายมันก็คือสารพิษ
• ได้รับสารพิษบางชนิด เช่น จากการมีสารพิษเข้าร่างกาย หรือยาฆ่าแมลง
• การติดเชื้อต่างๆ เช่น เชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบ ซี
• กินอาหารให้พลังงานสูงเป็นประจำ รวมทั้ง ไขมัน โปรตีน และ/หรือ คาร์โบไฮเดรต
• อื่นๆ เช่น การลดน้ำหนักอย่างหักโหม การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก รวมถึงพันธุกรรม

2) โรคตับอักเสบ
อาการ

• อ่อนเพลียเกินเหตุ
• ปวดเมื่อย เนื้อตัว กล้ามเนื้อ และ/หรือ ข้อต่างๆ อาจปวดศีรษะแต่ไม่มาก
• อาจมีไข้ต่ำๆ อาจมีผื่นขึ้น อาจเป็นผื่นคันหรือไม่ก็ได้
• เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องแต่ไม่มาก มักปวดในตำแหน่งของตับ คือ ใต้ชายโครงขวา อาจมีท้องเสียแต่ไม่มาก
• เมื่ออาการต่างๆดังกล่าวค่อยๆดีขึ้น จะตามมาด้วย ตัว ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข็ม อุจจาระอาจมีสีซีด (โรคดีซ่าน) ทั้งนี้เกิดจากตับอักเสบ จึงขับน้ำดีออกจากตับไม่ ได้ เกิดการคั่งของน้ำดีในตับ และสารสีเหลือง (สารบิลิรูบิน/Bilirubin) ในน้ำดีท้นเข้าสู่กระแสโลหิต/เลือด ซึ่งอาการ ดีซ่าน อาจอยู่ได้นานเป็นเดือน
– อาการโรคตับอักเสบ/โรคพิษต่อตับระยะเรื้อรัง ที่พบบ่อย ได้แก่
• ไม่มีอาการ แพทย์ตรวจพบจากการตรวจเลือดดูการทำงานของตับในการติดตามผลการรักษาโรคในระยะเฉียบพลัน
• มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าได้ง่าย ง่วงซึมกว่าปกติ
• ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
• เจ็บใต้ชายโครงขวา/เจ็บตับ เป็นๆหายๆ
• ในระยะท้ายๆของโรคที่ตับเสียการทำงานมากแล้ว ผู้ป่วยอาจกลับมามีตัว ตาเหลืองอีก แต่อาการน้อยกว่าที่เกิดในระยะเฉียบพลัน

สาเหตุ
ตับอักเสบ (Hepatitis) หมายถึงโรคที่เกิดจากเซลล์ตับเกิดการอักเสบ บาดเจ็บ หรือถูกทำลาย จนส่งผลถึงการทำงานของตับ และพัฒนาจนเป็นตับแข็งในที่สุด โดยแบ่งสาเหตุมี 2 กลุ่ม คือ
• ตับอักเสบจากติดเชื้อโรค และ
• ตับอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค เช่นพวกเคมี ยา แอลกอฮอล์ สารพิษ-อนุมูลอิสระ

3) โรคตับแข็ง
อาการ
อาการที่พบได้บ่อยในโรคตับแข็งคือ ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นโรค ต่อเมื่อเป็นมากแล้วจึงมีอาการ ซึ่งที่พบบ่อยคือ
• เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
• เบื่ออาหาร ผอมลง คลื่นไส้
• อาจมีเส้นเลือดฝอยเกิดมากผิดปกติตามตัว และในฝ่ามือ
• อาจมีตัว/ตาเหลือง (ดีซ่าน) จากการคั่งของสารสีเหลือง (บิลิรูบิน/Bilirubin) ซึ่งสร้างจากตับ (ปกติตับขับออกทางปัสสาวะและน้ำดี) และอาการคันตามตัว เพราะสารสีเหลืองจากตับก่อการระคายต่อผิวหนัง หายใจมีกลิ่นจากสารของเสียที่สะสมในร่างกายเพราะตับ กำจัดออกไม่ได้
• ห้อเลือดง่าย เลือดออกแล้วหยุดยาก จากขาดสารช่วยการแข็งตัวของเลือดซึ่งสร้างจากตับ
• ติดเชื้อต่างๆง่าย เพราะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดลงจากตับทำงานได้ลดลง
• บวมหน้า มือ เท้า ท้อง เพราะโปรตีนในเลือดลดลงจากตับทำงานลดลง และความดันเลือดดำในตับสูงขึ้นจากการเกิดพังผืดของตับ จึงเกิดน้ำคั่งในท้อง
• หลอดเลือดดำของอวัยวะต่างๆในท้องขยายตัว จากความดันเลือดดำในตับสูงขึ้น จึงแตกได้ง่าย ที่สำคัญคือ หลอดเลือดดำของหลอดอาหาร ส่งผลให้อาเจียนเป็นเลือด
• ม้ามโต จากมีเลือดคั่งเพราะความดันเลือดในตับสูงขึ้น นอกจากนั้นม้ามจะทำลายเม็ดเลือดแดงได้สูงขึ้น จึงเกิดภาวะซีด
• โรคไตวาย จากมีความดันเลือดในตับสูงขึ้น ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลง
• ระยะสุดท้าย เมื่อตับเสียการทำงานมากขึ้น สารของเสียเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลถึงสมอง เกิดภาวะมือสั่น และเกิดตับวายในที่สุด ส่งผลให้สับสนและโคม่า
สาเหตุ
สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็งมีได้มากมาย แต่ที่พบบ่อยคือ
• ดื่มแอลกอฮอล์/สารพิษ-อนุมูลอิสระ โดย ส่วนใหญ่ของตับแข็งเกิดจากสาเหตุนี้
• จากโรคไวรัสตับอักเสบ บี และโรคไวรัสตับอักเสบ ซี
• จากภาวะร่างกายมีเกลือแร่ (ธาตุ) เหล็กสูง เหล็กจึงไปสะสมในตับ ส่งผลให้เกิดตับแข็ง เช่น ในโรคธาลัสซีเมีย
• จากโรคต่างๆของท่อน้ำดี เช่น ท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
• จากโรคภูมิแพ้ตนเอง (ภูมิต้านตนเอง) หรือท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด
จากโรคหรือภาวะอื่นๆ เช่น ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด (เช่น ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะ เร็ง หรือยารักษาวัณโรคหรือ วิตามินเอเสริมอาหารปริมาณสูง หากตกค้างมันก็คือสารพิษ) จาก โรคภูมิแพ้ตนเอง จากโรคไขมันพอกตับ (มักพบในคนอ้วน) จากตับติดเชื้อบางชนิด เช่น ติดเชื้อพยาธิใบไม้ ในหลอดเลือดและหัวใจล้มเหลว
4) มะเร็งตับ
อาการ
อาการของโรคมะเร็งตับทุกชนิด ที่พบบ่อย ได้แก่
• ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นโรค
อย่างไรก็ตาม เมื่อโรคลุกลาม อาการที่พบบ่อย คือ
• แน่นอึดอัดท้อง
• ปวดท้องด้านขวาตอนบน(ตำแหน่งของตับ) ปวด/เจ็บที่ตับ
• อาจคลำตับได้จากตับโต (ปกติคลำไม่ได้)
• เบื่ออาหาร กินไม่ได้ (จากน้ำในท้องกด/เบียดทับกระเพาะอาหาร) ผอมลง -มีน้ำในท้อง/ท้องมาน
• หายใจเหนื่อยหอบจากน้ำในท้องดัน/กด/เบียดทับปอด และ
• มีตัวเหลือง ตาเหลือง และคันตามตัวมาก(จากการระคายเคืองผิวหนังจากสารสีเหลือง/น้ำดี ในเลือดที่เป็นสาเหตุให้ตัว/ตาเหลือง) ซึ่งมักเป็นอาการจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีตับ
การตรวจโดยแพทย์สามารถตรวจเลือด Tumor market คือ สารมะเร็งสำคัญคือ AFP (Alfa feto protein)
สาเหตุ
สาเหตุที่แน่อนของโรคมะเร็งตับ ยังไม่ทราบชัดเจน แต่พบปัจจัยเสี่ยง คือ
ก. ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเอชซีซี/มะเร็งเซลล์ตับ ได้แก่
• ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
• ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
• เป็นโรคตับแข็ง
• สารพิษจาก กินเชื้อราชนิดอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นประจำ เช่น จาก ธัญพืชที่เปียกชื้น
ข. ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งซีซีเอ/มะเร็งท่อน้ำดีตับ ได้แก่
• ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จากกินปลาน้ำจืดดิบ หรือ ดิบๆสุกๆ เช่น ปลาร้า ปลาเจ่า
• ท่อน้ำดีในตับอักเสบเรื้อรัง อาจจากพันธุกรรมผิดปกติ โดยมักพบร่วมกับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังการใช้ Herbenzyme ในการบำบัดโรคตับ 

จากสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคตับ สรุปเป็นหลัก 3 สาเหตุดังนี้
1. สาเหตุจากสารพิษ-อนุมูลอิสระ ที่เกิดจาการกิน การอยู่ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด การใช้ยาเคมี การเคมีบำบัด การกินอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี สารพิษ การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ประกอบด้วยสารปนเปื้อน สารเคมีต่างๆ
• 2. สาเหตุจากการเผาผลาญสารอาหารที่บกพร่อง การกินการอยู่ที่ไม่ถูกต้องข้างต้น ส่งผลให้เกิดสารพิษ-อนุมูลอิสระ และสารพิษทำให้การเผาผลาญสารอาหารบกพร่อง เช่นการเผาผลาญสารอาหารคาร์โบไฮเดรท แทนที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลับเปลี่ยนไปเป็นไขมัน และที่สุดจะสะสมที่ตับ รวมถึงการเผาผลาญโปรตีน ไขมันก็บกพร่อง ก็จะมีปัญหา หากเกิดปัญหาก็จะมีโรคอื่นๆ มาพร้อมกัน เช่น เบาหวาน ไขมัน โรคภูมิ โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน ทางเดินประสาท กล้ามเนื้อ มาครบทุกโรคหากตับมีปัญหา• 3. สาเหตุจากการติดเชื้อ เช่นไวรัสหรืออื่นๆ
องค์ประกอบในHerbenzyme ประกอบด้วย สารต้านอนุมูลอนุมูลอิสระที่สูงมากจะช่วยในการขจัดพิษต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจากการกิน การใช้ และการอยู่ ขณะเดียวกันสารเมตาโบไลท์ที่มีอยู่ใน Herebzyme ที่จะช่วยการเผาผลาญให้ดีขึ้น การเผาผลาญที่ดี จะส่งผลให้การเผาผลาญสารคาร์โบไฮเดรทเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน แทนที่จะสะสมในรูปไขมัน ทำให้สารโปรตีนไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและภูมิคุ้มกันแทนที่จะเป็นสารอนุมูลอิสระ การเผาผลาญไขมันที่ดีจะให้ระบบการสร้าง ฮอร์โมน เนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อหุ้มสมอง และทางเดินประสาท ระบบต่อมอ่อมไร้ท่อต่างๆ แทนที่จะเป็นจะเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ
ส่วนสาเหตุโรคตับที่เกิดจากการติดเชื้อ Herbenzyme อาจจะไม่สามารถช่วยโดยตรง แต่หากร่างที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี ก็สามารถช่วยในเชิงป้องกันได้

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

สอบถาม ข้อมูลสุขภาพได้ที่ Line : @herbenzyme.t

อ่านต่อ : Herbenzyme ทางเลือกใหม่สำหรับผู้สนใจในโรคมะเร็ง

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959