ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ.วนาลี รีสอร์ต ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลานให้การตอนรับพร้อมด้วยนายพล เชื้อทหาร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร นายสุทธิวิทย์ สายหยุดป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานพร้อมหน่วยงานราชการ แพทย์พยาบาล กู้ชีพ กู้ภัยอื่นๆ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่ากำแพงเพชร

การอบรมโครงการนี้ร่วมกันซักซ้อมวางแผนร่วมฝึกและปฏิบัติการพิเศษด้วยเช่นกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและประชาชนให้มีส่วนร่วมช่วยกัน มีผู้ร่วม และอมรมประมาณเกือบ160กว่า(ขอขอบพระคุณสำหรับโครงการอบรมดีๆ ที่ศูนย์ ปภ .เขต 8 กพ.)จัดในวันนี้ทำให้ทุกคนเข้าใจในการทำงานการช่วยเหลือบรรเท่าสาธารณภัย
พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท
Cr.Suchada/Ben

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959