ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 1 ) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรร และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก

เมื่อเวลา 09.00น.ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยุ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเป็ประธานเปิดงาน ‘การประชุมปฐมนิเทศโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 1 ) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรร และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3ด้านตะวันตก’ที่ โรงแรม วรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นาย กรีธา เดชพิณ วิศวกรโยธาชำนาญการ ตัวแทนจากกรมทางหลวงและบริษัทที่ ปรึกษา กล่าวรายงานสัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนนมาก

นาย กรีธา เดชพิณ วิศวกรโยธาชำนาญการ ตัวแทนจากกรมทางหลวงและบริษัทที่ ปรึกษา เปิดเผยว่า การประชุมของโครงการทั้งหมด5ครั้ง เพื่อ นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ ประกอบกบความเป็นมาของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการศึกษา พื้นที่ศึกษา และขอบเขตการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แลพ เพื่อส่งเสริม เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการศึกษาด้านต่างๆ
ของโครงการ

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959