ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“เรียนเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม กิจกรรมดีเด่น” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา.17.00น.
ณ.หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จัดพีธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

โดย นายชัยวัฒน์ พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการโรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนผู้ที่จบการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดงานสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีและปีการการศึกษา 2560

ในครั้งนี้ได้มีการแสดงรำเชิญบายศรี ของคณะครูและนักเรียน ตลอดจนการแสดงของชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมการศึกษาปีที่ 6

และได้เชิญผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียน ในงานนี้ นายวิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไท จังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนมอบของขวัญของรางวัลให้กับผู้แสดงในครั้งนี้ด้วย
คณะครูผู้ปกครองตลอดจนท่านผู้มีเกียรติได้รับชมการแสดงของนักเรียนและได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเสร็จพิธี

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959