ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาท่านพระครูจันทวชิรเกษมเจ้าอาวาสวัดจันทราราม เจ้าคณะตำบลวังแขม ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร พร้อมคณะศิษยานุศิษย์

และผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนทีมออฟโรด(คณะของอู่ธีรชัย บริการ) จัดเตรียจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำ ให้กับโรงเรียนวะโดโกร สาขา โรงเรียนแม่ระเมิง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนห้องน้ำให้กับนักเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงสานต่อ “โครงการช่วยน้องให้ท้องอิ่ม” ครั้งที่ 7/2561 ที่ผ่านมาได้สำรวจสิ่งที่ทางนักเรียนยังเหลือ จึงได้จัดเตรียม อุปกรณ์และช่างที่มีจิตศรัทธา

ขึ้นไปช่วยทำการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
CR. ธีรชัย ปานสุด

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959