ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 9 จังหวัด ใช้พื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “งานเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก” ครั้งที่ 1 ตามโครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 9 จังหวัด ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก
นายวิชัย โภชนกิจ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านศักยภาพของผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก และยกให้ภาคตะวันออกเป็นมหานครแห่งผลไม้ของโลก โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ดังนั้น ความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลไม้ของภาคตะวันออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งต้องมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตผลไม้เมืองร้อนทั้งสดและแปรรูปให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะขยายช่องทางถึงตลาดออนไลน์ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นเงินทุนให้ขยาย และส่งเสริมขายผลไม้ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า การจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
โดยภายในงานมีพ่อค้าแม่ค้าจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก นำสินค้าประเภทผลไม้ที่ขึ้นชื่อและมีคุณภาพมาจำหน่าย เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ สับปะรด มะม่วง ฯลฯ พร้อมทั้ง มีสิ้นค้าโอทอปและของดีของแต่ละจังหวัดมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อจากร้านค้าทั้งหมดกว่า 200 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังของประเทศ มาร่วมสร้างความสุขให้กับประชาชนตลอดทั้ง 7 วันอีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

                                                      ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959