ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ทำบุญสงกรานต์มอบของแก่ผู้สูงอายุ กาญจนบุรี เมื่อเวลา 09.30 น. ณ สนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ส.ส.ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีสงกราต์ ประจำปี2561

โดยมี นายไพฑูรณ์ สุขดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ประชาชนชาวตำบลทุ่งทองให้การต้อนรับ จากนั้นนายไพฑูรณ์ สุขดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัด “โครงการ. สืบสานประเพณีสงกรานต์”

เพื่อให้ประชาชนในตำบลทุ่งทอง มีความเคารพรัก กตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เพื่อให้ประชาชนตำบลทุ่งทอง มีส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้สืบต่อไป จากนั้น อดีต ส.ส.ฉัตรพันธ์ (สส.แมน) เดชกิจสุนทร ได้กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้และกล่าวให้พรในวันสงกรานต์แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

พร้อมทั้งตีฆ้องเปิดงาน ภายในงานมีเลี้ยงพระเพล มีกิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมอีกมากมาย และมีการแสดงของเด็กนักเรียน และมีการมอบของรางวัลแก่ผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน ในช่วงเที่ยงมีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ภายในงานเต็มไปด้วยความสุข อบอุ่น แบบประเพณีไทยที่สืบสานกันมายาวนาน งานนี้มีผู้สูงอายุและประชาชนชาวตำบลทุ่งทองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก

ศักดิ์ดา นสพ.ประชาไท/กาญจนบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959