ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่10 เมษายน 2561 เวลา12.00น ณ.บริเวณชั้นล่าง หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองขลุง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล ร่วมการจัดพิธีรดน้ำดำหัว นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง และนส.นุชจรินทร์ เพชรรัตน์ นายกกิ่งกาดชาดอำเภอคลองขลุง เนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ได้กล่าวอวยพรเนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง ในวันที่ 13 เมษายน 2561 และหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนฯได้กล่าวอวยพรให้ท่านนายอำเภอคลองขลุงและท่านนายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง
โดยท่านนายอำเภอคลองขลุงเริ่มพิธีจาก สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล
เริ่มจากท่านนายกกิ่งกาชาดฯได้รดน้ำท่านนายอำเภอตามด้วยหน้าส่วนฯตามลำดับเรียบร้อยจึงรับประทานอาหารร่วมกันโดยส่วนราชการแต่ส่วนได้จัดเตรียมอาหารมาร่วมงาน และ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัด วงแคน มาสร้างความสนุกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959