ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กำจัดผักตบชวา เทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กำจัดผักตบชวา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยมี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง พี่น้องจิตอาสา และเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณวัดท่าซิก เมื่อช่วงเช้าเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ายางขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้สนับสนุนจัดส่งเรือกำจัดผักตบชวามาทำการกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วน พี่น้องจิตอาสาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ทีมข่าวเพชรบุรี นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959