ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

“จามจุรี” อลังการ กาญจนบุรี เมื่อ 25 พ.ย 2560 เวลา09.00 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเดินทางเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ณ.ต้นจามจุรีกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1 กรมการสัตว์ทหารบก ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.อำนาจ จังพานิช ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1 พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับคณะต้อนรับรำเพลงเหย่ย ก่อนเข้าสู่พิธีเปิด ต่อมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าววัตถุประสงค์สำหรับโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว ต้นไม้ใหญ่รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี จามจุรีอลังการ จังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวต้นไม้ 1 ใน 65 ต้นที่ได้รับคัดเลืกให้เป็นต้นไม้ทรงคุณค่าและเป็นปกหน้าของหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรุ้ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รุ้จักแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนและยังสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นที่มีมาในอดีตกับปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง

ด้วยคณะการแสดงพื้นบ้านรำเหย่ย และการแสดงแตรวงแห่นำขบวนผูกผ้ารอบต้น”จามจุรี” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนคุณธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน 39 แห่ง ร่วมจัดร้านค้าชุมชนคุณธรรมตลาดประชารัฐ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการขับกล่อมบทกวีต้นจามจุรียักษ์จากอ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปแห่งชาติ,การแสดงรำเหย่ยชุดต้นไม้ของพ่อจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี, การขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อจากสำนักสังคีตกรมศิลปกรกระทรวงวัฒนธรรม ,การแสดงจินตบีลาประกอบเพลงจากโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตอำเภอไทรโยค,การแสดงอังกะลุงจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา,การเสวนาเรื่องจามจุรีมรดกของแป่นดิน,นิทรรศการเคลื่อนที่ต้นไม้ที่ทรงคุณค่าและการสาธิตอาหารพื้นบ้านที่มีอายุเก่าแก่ในจังหวัดเป็นต้น

ในการนี้ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้เดินชมสินค้าที่นำมาแสดง ก่อนเดินทางกลับ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชมต้นจามจุรีสามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1 กรมการสัตว์ทหารบก ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี บนเส้นทางด่านมะขามเตี้ย -กาญจนบุรี ห่างตัวเมืองกาญจน์ประมาณ10กิโลเมตรและตากกรุงเทพมหานครประมาณ 130กิโลเมตร

นักท่องเที่ยวสามารถขับรถผ่านทางเข้ากองการสัตว์จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของฝูงม้าภายในหน่วยและขับรถตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบต้น จามจุรี น้อยใหญ่หลายต้น ก่อนจะพบต้นที่ใหญ่ที่สุด ตั้งตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาออก ไปเป็นร่มไม้ขนาดใหญ่ ด้วยความสูงประมาณ 20 เมตร 10 คนโอบ บริเวณใต้ต้นยังมีรากของต้นจามจุรีขนาดใหญ่แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างสามารถขึ้นไปนั่งและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิกจากนั้นโดยรอบยังมีศาล….ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมช้อปชิมสินค้าชุมชนที่มีอยุ่โดยรอบเพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ศักดิ์ดา นสพ.ประชาไท/กาญจนบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959