ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก เพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนยายเหรียญ ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและแรงงานคืนถิ่นเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพและยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยฟื้นฟูและเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีศักยภาพสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้และการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการประชาชนในพื้นที่   

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร เพิ่มศักยภาพแรงงานนอกระบบ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 20 กันยายน 2565

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959