ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เริ่มแล้วงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหญ่ปางช่างยม โดยพระอธิการเหล็ก ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่ปางช่างยม บอกบุญพร้อมคณะสงฆ์อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทายก ทายิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวบ้านหนองใหญ่ ปางช่างยม และชาวบ้านใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตใน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม 2563 รวม 10วัน 10 คืน

ทางคณะกรรมการจัดงาน หวังว่า จะได้รับการอุปถัมภ์ จากพุทธบริษัท ผู้ใจบุญเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานครั้งนี้ได้รับการอุปถัมภ์ จาก พระเดชพระคุณ พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร คณะสงฆ์อำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และได้รับเกียรติจากนาย องอาจ สังคหัถกร นายอำเภอเมือง จังหวัดกำกำแพงเพชร มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.เขต1 จังหวัดกำแพงเพชร /นายสุนทร รัตนากร นายกอบจ.กพ./นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกอบจ.กพ./นายกฤษ อาทิตย์แก้ว(สว) นาย กมล สินเมือง(สจ) / นายสุบรรณ อันทะสา นายกตำบลวังทอง/นายสุทธิชัย อิงคยะกุล ผอ.สนง.พุทธศาสนา / นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรม กพ. / นายทอง ดาอิน รองนายก วังทอง/นายพยอม อยู่พันธ์ กำนันวังทอง/นายวิเชียร ทิมสูงเนินประธานสภาอบต.วังทอง / คุณหนึ่ง (เจ้าของหนึ่งการค้า)ร่วมพิธีเปิดงาน ปิดทองฝังลูกนิมิต

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม2562 ทางวัดได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นแรกโดยได้นิมนต์เกจิอาจาย์ชื่อดังจากนครสวรรค์มารวมพิธีเพื่อช่วยเสริมบุญบารมีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ผู้ที่มาทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตตั้งแต่วันที่27ธันวาคมวันที่ 5 มกราคม 2563 สร้างอุโบสถวัดหนองใหญ่ปางช่างยม ตำบลวังทอง จังหวัดกำแพงเพชร ขอบอกบุญประชาชนได้มีโอกาสสะสมทำบุญกุศลเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไป

พงศภัค มั่นดี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959