ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  จันทร์สว่าง นายสมคิด  ปทุมสูติ รองนายก อบจ.ฯ สมเกียรติ  ศีลาเจริญ เลขาฯ นายอุดม  โปร่งฟ้า นายปรีชา  มีสมศักดิ์ นายประเสริฐ สุนทรเนตร นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน , หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สุพรรณบุรี

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

ร่วมกันมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเซปักตะกร้อ ที่เข้าร่วมแข่งขันเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 6

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

เพื่อที่จะพัฒนาทักษะนักกีฬาซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัยสร้างความรักความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนของจังหวัด

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตระหนัก และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

และก้าวไปสู่ในระดับอาชีพ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งในระดับเยาวชน และประชาชน อีกทั้งมีความมุ่งหวัง ที่จะให้กีฬาเซปักตะกร้อ ซึมซับเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ต้องการให้นักกีฬาที่เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อ ได้มีโอกาสพัฒนา ทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะ วิธีการเล่นเซปักตะกร้อที่ถูกต้องให้กับนักเรียน

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

เพื่อสร้างพื้นฐานการเป็นนักกีฬาที่ดี มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กัน และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดไป โดยมอบหมายให้นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้จัดการทีมทีมเซปักตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) เป็นผู้ดำเนินโครงการ

นายกบุญชู มอบรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี

รัชนีกร  โพธิ์ไพจิต  สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959