ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ. ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร ด้วยที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน โดยการ “จัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและหลักการแพทย์แผนไทย ” ในการนี้ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดการอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน ตามโครงการดังกล่าวพร้อมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นางสมพิศ แก้วแดง รองประธานแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการ
นายทวีพงษ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ใน”จัดนิทรรศการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและหลักการแพทย์แผนไทย ” ขึ้นในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันนี้
ทางหน่วยงาน อำเภอไทรงาม และส่วนราชการต่างๆร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พ.ต.ท.นพดล จันทร์ศรี รอง สวป.สภ.ไทรงาม นายเมธี สุขเอี่ยม เกษตรอำเภอไทรงาม นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม นายจรัญ ปานทิม กำนันตำบลหนองแม่แตง ชุดมวลชลสัมพันธ์อำเภอไทรงาม ข้าราชเจ้าหน้าที่ อำเภอไทรงาม ผู้ใหญ่บ้านประชาชนและนักเรียนตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้

ในการอบรมครั้งนี้ทางคณะอาจารย์จาก คณะแพทย์แผนไทยศุภเวช คลินิค โดย อ.ภิรตา จิรวัชราธิกุล และ อ.วิจิตร จิรวัชราธิกุล เป็นวิทยากร อบรมโครงการครั้งนี้จนเสร็จ โครงการ
หลังจากเสร็จพิธีเปิดโครงการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะแม่บ้านมหาดไทยได้เยี่ยมชมนิทรรศการสมุนไพร ฯและประชาชน ที่ให้การต้อนรับจึงเดินทางกลับ..

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท 

Cr. ป้อม จันทรังษ์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959