ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันนี้ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับ วัดน้อยวรลักษณ์ สภาวัฒนธรรมฯ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดน้อยวาลักษณ์ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยพระครูสิทธิวชิรธรรม เจ้าคณะตำบลแสนตอ-เกาะตาล ประธานฝ่ายสงฆ์     นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธาน ในพิธี จัดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมด้วย  นายถวิล เนียมหอม ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายฉัตรชัย มาฉาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม นายศักดิ์ชัย เฉลิมชัยเจริญกิจ รองประธานสภาวัฒนธรรมฯ นายสังวรณ์  กรพิทักษ์ รองประธานชมรมผู้สูงอายุฯ นายอัคเดช  แจ้งอยู่ พัฒนาการอำเภอ. นายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรี นายธรรมลักษณ์ เนียมหอม รองนายกรัฐมนตรี ว่าทีร้อยโท วรากร ก้องเกรียงไกร ปลัดเทศบาล ฯ นางภัคชาดา ภู่สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กศน. ผอ.สุดคนึง แก้ววี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และพี่น้อง ประชาชน มาร่วมหล่อเทียนกันในวันนี้   นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรี ตำบลขาณุวรลักษบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการหล่อเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้

1) เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณให้อยู่คู่กับประชาชนคนไทยตลอดไป

3) เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปประธรรมการจัดงานในสันนี้มีกน่วยงานที่รวมร่วมกิจกรรมและขอสนับสนุนต้นเทียน  และในโอกาสนี้ ประธานได้ให้เกียรติมอบต้นเทียนให้กับหน่วยงานต่างๆ

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

CR: ภาพ/ข่าว อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959