ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

บ่ายวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายลำเพย ทองก้านบัว และนายชัยวัฒน์ ไข่นาค รองนายกฯ ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายงานที่จะต้องปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959