ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61เวลา 09.00น.โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์(รพสต.ท่าโรง)ร่วมกับ อสม.บ้านทุ่งใหญ่ หมู่5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกตรวจเยื่ยมผู้ป่วยสูงอายุให้คำแนะนำการดูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงมีหน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์และกองพันทหารม้าที่13 กรมทหารม้าที่3 กองพลทหารม้าที่1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์   ชป.ร้อย.รส.ที่ 2 ม.3 พัน13 โดยมี นายบุญเกิด ชัยมีแรง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้นำพาตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในหมู่บ้านในโครงการพบผู้ป่วยจำนวน 9 ราย ที่ป่วยติดเตียงในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยครั้งนี้ได้มี  พญ.สุภาพร  สมปานวัง  ผอ.วรรณา คงสิทธิ์ รพ.สต.ท่าโรง นำทีมออกตรวจผู้ป่วยและให้การแนะนำการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วย พบผู้ป่วยจำนวน 9 ราย

1.นางสี ห้าวหาญ อายุ70ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่บ้านเลขที่5ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

2.นางจำปี จันทรโท อายุ 79 ปี ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง(ขาข้างซ้ายไม่มีแรง) อยู่บ้านเลขที่ 170 หมู่ 5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

3.นางใหญ่ ทานขุนทด อายุ 94 ปี ป่วยเป็นโรคสายตา  อยู่บ้านเลขที่ 25  ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

4.นางเม้า เติมจันทึก อายุ 84 ปี ป่วยเป็นโรคกล้าเนื้ออ่อนแรง อยู่บ้านเลขที่ 161 ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

5.นางคูณ ขวัญแก้ว อายุ 94 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

6.นาง สำรวย มันธรส อายุ 84 ปี ป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ พิการ

7.นางเอิบ นิลรัตน์ อายุ 89 ปี ป่วยเป็นโรคสายตา อัมพฤกษ์อัมพาดอยู่บ้านเลขที่ 11 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

8.น.ส.สมพาน เทียนสันเทียะ อายุ 54 ปี ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่บ้านเลขที่ 224 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

9.นางถนอม วงค์สายันต์ อายุ 78 ปี ป่วยเป็นโรคหลงลืม อยู่บ้านเลขที่ 78 หมู่ 5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์จากการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยได้มีการบริจาคสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครืองบริโภค ให้กับผู้ป่วยโดย ท่านพระครูโกวิทพัชรเขต(พระอธิการบัญชา) เจ้าอาวาสวัดทุ่งใหญ่ เป็นผู้นำพามอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยทั้ง  9 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยจากการสอบถามหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงเรื่องงบประมาณที่ดูแลการก่อสร้างห้องน้ำให้กับผู้ป่วยที่พิการโดยมี นาย สุวัตร ประดับวงศ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการตำบลท่าโรงได้จัดงบประมาณจาก พมช.ศูนย์ผู้พิการ อบต.ท่าโรง หลังละ 20,000 บาท ในการก่อสร้างและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน นาย บุญเกิด ชัยมีแรง ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยให้มีชาวบ้านมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง เพื่อความสามัคคีในชุมชนบ้านทุ่งใหญ่นับว่าเป็นการประสานงานที่ดี ของภาครัฐและประชาชน ให้มีส่วนร่วม เป็นชมชุนตัวอย่างที่ดี อีกหนึ่งชุมชน

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959