ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะสหสมาคมตระกลูแซ่แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปแจกน้ำ และนำวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารเพื่อใช้เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ โรงเรียนการอาชีพ และบรรดาจิตอาสา ที่มาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุการณ์พายุหมุนเข้าที่ภายในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลัง.
ตุลา นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959