ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายอำเภอหนองไผ่ ปรับปรุงบ้านให้กับผู้อยากไร้ ช่วยเหลือราษฎร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา10.00น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ ได้ร่วมกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่ ปลัดอำเภอ ปลัด อบต.ห้วยโป่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโป่ง ไปเยี่ยมบ้าน น.ส.ทวี ชมภู่ เลขที่ 70 ม.7 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่

ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนประชารัฐสงเคราะห์อำเภอหนองไผ่ได้ช่วยให้ราษฎรมีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มอีก1ครอบครัวโดยได้งบประมาณของทางราชการ  จำนวน 25,000 บาท ในการปรับปรุงบ้านใหม่โดยใช้แรงงานชาวบ้าน

และยังได้มอบถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่ 1 ถุง พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ไว้ประจำบ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ น.ส. ทวี ชมภู่ และครอบครับ

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959