ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ซีอีโอ”IFEC ยื่นร้องปปช. ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายทะเบียนกลางและลูกน้อง หลังพบ “ดอง” คำร้องขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการ นานนับปี

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะนายทะเบียนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางทะเบียนบริษัทมหาชน หลังพบ

บริษัท ยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทไว้เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560 ผ่านมานานเกือบ 1 ปีแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณา แต่ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีกรรมการที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้ไปยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโดยทำการขอถอนคำขอเก่าฉบับโดนดองข้างต้น ( 2 มิ.ย 2560) นายทะเบียนกลับบดำเนินการให้โดยทันทีโดยมิได้มีการสอบสวนสอบถามหรือติดต่อเพื่อที่จะแจ้งให้กับผู้ยื่นคำขอเดิมที่รอคอยการพิจารณามาเนิ่นนานนับปีได้รับทราบหรือชี้แจงหรือแม้แต่นายทะเบียนจะสอบสวนให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์อันถ่องแท้ หรือข้อเท็จจริง ตลอดจนมติฯ เพื่อประกอบการพิจารณา แต่กลับรีบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงฯ ตามคำขอใหม่ทันที ซึ่งหากใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรม

โดยเมื่อพบมีคำร้องเดิมที่รอการพิจารณา ควรติดต่อ ผู้ร้องเดิม บริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง กรมฯจะทราบได้ทันทีว่า การกระทำดังกล่าวนั้น ผู้ยื่นคำขอใหม่ไม่มีอำนาจ และหรือมิใช่มติที่ออกจากบริษัทแต่อย่างใด การจดแจ้งข้อความดังกล่าวจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งจะเป็นเหตุอันพอเพียงให้กรมฯ พิจารณาได้ทันที ในการที่จะไม่ดำเนินการตามคำขอใหม่ กับทั้งจะได้เร่งพิจารณาคำสั่งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามคำขอเดิมที่เนิ่นนานมาเป็นปีเสียที

“IFEC จึงต้องการให้ ปปช. มีคำสั่ง ให้ กรมฯพิจารณาโดยชอบ และเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทครั้งใหม่ รวมทั้งขอให้ ปปช. ตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอน การรับจดทะเบียนและเพิกถอนคำร้องขอจดทะเบียนของนายทะเบียน ว่าเป็นไปตามระเบียบและใช้วิจารณญาณอย่างระมัดระวัง รอบคอบ โดยชอบหรือไม่ เพื่อบรรเทาความเสียหายอย่างรุนแรงในด้านการจัดการบริหารของIFEC” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC กล่าว

นายศุภนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทIFEC กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ ได้ยื่นร้องเรียนถึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ตรวจสอบและเพิกถอนการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่เกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่าการร้องเรียนให้ตรวจสอบ ตนได้ให้ข้อมูล และความชัดเจนเพียงพอที่อธิบดี จะพิจารณา ได้ว่า การขอจดทะเบียนฯเปลี่ยนแปลงกรรมการ IFEC ครั้งใหม่ของกรรมการท่านนี้ ไม่ถูกต้อง ซึ่ง IFEC ได้เตรียมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนแล้ว แต่เนื่องจากระยะเวลาพอสมควรแล้วยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆ จึงนำเรื่อง มาร้อง ปปช. อีกทางหนึ่ง 

เกียรติ เด็กบาง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959