ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 5 มีนาคม 2561 พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำสมาชิกแม่ดีเด่น เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ภายในงานจะมีการจัดงานในรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประธานสภาแม่ดีเด่น แห่งชาติฯ ขอเชิญชวนสมาชิกแม่ดีเด่นทั่วประเทศ แต่งกายย้อนยุค ร่วมงาน”อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยจัดมาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ จนถึง 11 มีนาคม 2561 วันอาทิตย์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น., วันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ท่านประธานกล่าวไว้ว่า “เมื่อมางานแล้ว ทุกท่านจะรู้สึกรักชาติ รักความเป็นไทย ขึ้นอีกมากมายกว่าที่เป็นแน่นอน”

สมศักดิ์ ปากเกร็ด นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959