ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ทีมงานสหกรณ์เขตพระราม 2

ฟุตบอลการกุศลเพื่อน้องท่าเกวียน วันที่10 ธันวาคม 2560 รุ่ง นักข่าว นสพ.ประชาไท เขตพระราม2 นายบรรลุ แห้วไธสง ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการรายย่อยพระราม 2(69)จำกัด พร้อมทีมงานได้ร่วมกันจัดงานฟุตบอลการกุศลเพื่อน้องท่าเกวียน โดยโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศักษาประสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 417 คน โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศล เพื่อน้องท่าเกวียน เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และวัสดุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 แล้วโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชได้เอื้อเฟื้อสถานที่ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร การจัดงานฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้ได้มี พ.ต.อ.นันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต มังคณะสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ได้อนุเคราะห์ถ้วยรางวัลหรับนักกีฬาในครั้งนี้จำนวน 4 ถ้วย และได้มอบให้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) เป็นผู้มอบให้แก่นักกีฬา และสปอนเซอร์ที่ร่วมจัดงานฟุตบอลการกุศลเพื่อน้องท่าเกวียนในครั้งนี้ เฮียบ๊วย FC ชมรมฟุตบอลโต๊ะกลมสมุทรสาคร คุณชูชาติ พันเดช พันเดชศูนย์ล้อ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ คุณพิสุทธิรักษ์ เดนบุปผา บริษัท พีอาร์เค ออดิโอน ซาวด์จำจัด บริษัท984 พอดี จำจัด สินค้านำเข้าเห็ดหอมกระเพราปลาและบริษัทไลอ้อน และชมรมฟุตบอลจงดำเกิง เวลา17.00น.นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดท่าเกวียน ได้มอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลตามลำดับและกล่าวขอบคุณทีมงานทุกฯทีมและบริษัทต่างฯที่มีส่วนร่วมในการจัดงานการกุศลขึ้นในครั้งนี้และการจัดงานในครั้งนี้ ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีโดยไม่มีอุปสรรค์อันใดฯเพราะความร่วมมือของทุกฯฝ่ายเป็นอย่างดี

รุ่ง นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959