ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธ 25 เมษายน 2561 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์ และสมาคมสตรีนนท์บุรี ร่วมสืบสานประเพณืไทยจัดงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ.สโมสร ราชพฤกษ์คลับ ถนนวิภาวดี โดยมี คุณยุวดี นิ่มสมบรูณ์ ผูัก่อตั้งและที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนท์บุรี สมาคมสตรีนนท์บุรีสมาคม สธวท ปทุมนนท์ เป็นธาน

พร้อมทั้งผู้ใหญ่ร่วมงานมากมาย อาทิ่เช่น คุณละออ ตั้งคาราวะคุณ คุณวิภาดา ธรรมาวรนุคุปต์ คุณประเทิอง คูสกุล คุณพลูศรี จงแสงทอง คุณเบจมาศ ชาญประดิษฐ์ คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ.อยุธยา คุณผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ คุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ คุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม คุณธัญมน เจริญร่งศิริ

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959