ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

โดยการประกวดครั้งนี้มี 3 จังหวัดส่งเข้าประกวด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังกาญจนบุรีโดยการประกวดจัดขึ้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 จ.ราชบุรี ภายใต้ชื่อโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

โดยบ้านวังโหรา มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยบ้านวังโหรามีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย มีลักษณะเป็นภูเขาน้อยใหญ่ล้อมรอบ

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

โดยชาวบ้านในพื้นที่ได้รวมตัวกันสร้างเป็นกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์บ้านวังโหรา คอยช่วยกันสอดส่องและปกป้องผืนป่าชุมชนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ไว้

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

น.ส.อธิชา สนสารี ประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านวังโหราได้กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ชุมชนได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่าครั้งนี้

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

ทำให้ตนเองและทุกคนในชุมชนรู้สึกมีแรงผลักดันในการที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนต่อไปซึ่งตนเองต้องขอขอบคุณ นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

ที่คอยให้การสนับสนุนชุมชนเสมอมา ซึ่งหลังจากนี้ตนเองและกลุ่มจิตอาสาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านวังโหราจะเตรียมตัวเพื่อเข้าประกวดในระดับภูมิภาคต่อไป

สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค
สุพรรณบุรี ชาวบ้านวังโหรา อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน พร้อมเตรียมลุยการประกวดในระดับภูมิภาค

ข่าว /พิษณุ ปาละสิงห์  นสพ.ประเด็นรัฐ สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959