ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เช้าวันนี้ ร่วมกิจกรรม งานพิธีมอบทุนสงเคราะห์ ผู้ถูกคุมประพฤติ และ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด 18 สิงหาคม 2560 ณ สวนภูมิรักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดย สำนักงาน คุมประพฤติ จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัคร คุมประพฤติกระทรวง ยุติธรรม จังหวัด นครราชสีมา

วินัด นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959