ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน งบประมาณ 2560 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ถูกต้องค่ะ ขอบพระคุณคณะกรรมการทุก ๆ ท่านนะคะที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ

ทีมข่าวประชาไท

Cr.นายกเอ๋ บางคูรัด

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959