ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

(วันนี้) 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.09 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด โดยพระเมรุมาศจำลอง มีกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง 45 วัน มีฐานวงในกว้าง 8X8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร พระเมรุมาศมีความสูงจากฐาน 20 เมตร 77 เซนติเมตร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จวันที่ 10 ตุลาคม 2560

เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959