ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)มอบใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในโครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ  ณ โรงแรมวาสิฎฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มี สมาชิก อพม. จำนวน100คน เข้าร่วมอบรม โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสักขีพยานในการรับมอบใบวุฒิบัตรในครั้งนี้

รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายในห้อข้อต่างๆ อาทิ  บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อพม. และสถานการณ์ทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันความรุนแรงและการล่วงละเมิดทั้งด้านร่างกาย จิตใจและการล่วงละเมิดทางเพศ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เป็นต้น

รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ
รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการภายในงาน บูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าฝีมือคนพิการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้สำหรับคนพิการ บูธด้านวัฒนธรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ บูธนิทรรศการผลงาน อพม. การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

นาย นิรัน มั่นคง ผู้รับการอบรม เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาอบรมครั้งแรก ปกติตนได้เป็นจิตอาสากู้ภัยอยู่แล้ว จึงมีความสนใจที่มาสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จะได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมในวันนี้ ไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่อไป

รมว.พม. มอบใบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม โครงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการและส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ

เฉลิมพล เวชอาภรณ์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959