ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

เทศบาลเมืองลำตาเสา ประกอบพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานต์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดศิวาราม (ตาซิ่ว) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร คสช. ตำรวจ สภ.วังน้อย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้อย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
สำหรับการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่จะมาร่วมงานซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด อำเภออย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ”
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา 081,8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959