ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่6 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30น. พระครูศรีรัตาภิวัฒภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พระครูสุวรรณธรรมมานุยุต (หลวงพ่อสมบุญ ) วัดลำพันบอง พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในเขตอำเภอด่านช้าง

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์  นายอำเภอด่านช้าง ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (สุเทพ สิริจนฺโท) หรือ หลวงเตี่ย อดีตเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ ณ เมรุชั่วคราววัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

สำหรับ ประวัติพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ ชื่อเดิม นาย สุเทพ เทพชัยวรคำแหง เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2480 บิดาชื่อ นายใต๋ แซ่เหลี่ยว มารดาชื่อ นางโอ้ย แซ่จึง พื้นแพชาวตำบลบ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา สิริจนฺโท ในปี 2510

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

สอบนักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนาศึกษา วัดวิมลโภคาราม ทางด้านการปกครองสงฆ์ ปี2525 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด่านช้าง ปี2530 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ปี2545 พระอุปัชฌาย์ ปี2550 เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต1 โดยอนุโลมตามบ้านเมือง 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

สมณศักดิ์ ปี2547 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นโทที่ พระครู จันทสุวรรณาภรณ์ ปี 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นเอกที่ราชทินนามเดิม โดยพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ เป็นพระอาจารย์ที่มีความเมตตาสูง

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

จึงเป็นที่รักและเคารพศรัทรา ของบรรดาชาวบ้านใน อ.ด่านช้าง  ในวันที่9เมษายน มีอาการอาพาธ ด้วยโรคประจำตัว และน้ำตาลในเลือดสูง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด่านช้าง และ เมื่อเวลา 06.40น.ของวันที่11 เมษายน 2564  มรณะภาพอย่างสงบ จากอาการภาวะหัวใจล้มเหลว สิริอายุรวม 84 ปี พรรษา57

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (หลวงเตี่ย) พระครู อาวุโส ของ จ.สุพรรณบุรี

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959