ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 13 ฝ่าย สำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนั้น จะมีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน และจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบุษราคัม ชั้น 8 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

Cr ปชส.นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959