ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ Postbiotics ที่ผสมสมุนไพร มีคุณสมบัติในการยับยั้งไวรัสและสร้างภูมิที่เจาะจงจัดการไวรัสได้ดีกว่ายาและสมุนไพรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดีมาก   จากการใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid ที่ไม่มีได้เข้ากระบวนการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่า  นอกจากจะสามารถจัดการเชื้อ Covid 19 ได้อย่างรวดเร็วไม่กี่วันแล้วยังสามารถช่วยฟื้นฟูอาการป่วยช่วงติดเชื้อและภาวะเรื้อรังหลังการติดเชื้อได้อย่างดีมากด้วย

Postbiotics มีคุณสมบัติรักษาCovid 19 ทั้งการติดเชื้อและภาวะเรื้อรังหลังการติดเชื้อดีกว่ายาและสมุนไพรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

การวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ Postbiotic ดังกล่าว มีเอ็นไซม์ Protease Inhibitor, Reverse Transcriptase Inhibitor และ RdRp inhibitor ที่จะช่วยทั้งป้องกันไวรัสเข้าเซลและยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในเซลได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันและสมุนไพรที่ใช้อยู่เป็นอย่างมาก  ประกอบกับมีสาร Nucleotides ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิที่เจาะจง มาเพื่อฆ่าไวรัสอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งสามารถปรับสมดุลของระบบภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่ภูมิทำลายเซลปกติ อันเป็นต้นตอที่สำคัญของโรค Long Covid และแพ้ภูมิตนเองได้เป็นอย่างดี และสาร Nucleotides นี้ยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ ทำให้ร่างกายสามารถฟื้นฟู มีพลังงานการซ่อมเซลได้อย่างรวดเร็ว

Postbiotics มีคุณสมบัติรักษาCovid 19 ทั้งการติดเชื้อและภาวะเรื้อรังหลังการติดเชื้อดีกว่ายาและสมุนไพรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

Postbiotics คือ ผลิตภัณฑ์ได้จาก Probiotics แล้วนำมาผสมสมุนไพรไทย ทำให้มีคุณสมบัติครอบคลุมในการจัดการเชื้อ Covid 19 และฟื้นฟูภาวะะป่วยช่วงติดเชื้อ และภาวะเรื้อรังหลังการติดเชื้อได้เป้นอย่างดี

Postbiotics มีคุณสมบัติรักษาCovid 19 ทั้งการติดเชื้อและภาวะเรื้อรังหลังการติดเชื้อดีกว่ายาและสมุนไพรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
เปรียบเที่ยบ BPL กับ พาวิพิราเวียwww.herbenzyme.co.ch
Postbiotics มีคุณสมบัติรักษาCovid 19 ทั้งการติดเชื้อและภาวะเรื้อรังหลังการติดเชื้อดีกว่ายาและสมุนไพรที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Line ID. @herbenzyme.th ขอบคุณข้อมูล Herbenzyme

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959