ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล ฮอลล์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เวทีที่ ๒ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการส่วนต่อขยายถนนเชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ ช่วงถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี – อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนในเขตของโครงการฯ ได้รับทราบข้อมูลและซักถามข้อสงสัย ร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อคณะผู้ศึกษาจะนำข้อมูลไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959