ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 คณะ อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ตำบลเนินพระปรางค์ ตำบลดอนมะนาว และตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง
อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง

ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงส่งผลให้ความเป็นอยู่ในการดำรงชีพเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในบางพื้นที่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ต้องหันมาใช้เรือในการเข้าออกบ้านที่พักอาศัย

อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง
อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง

ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาชิก อปพร. ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนผู้ที่มีจิตเมตตาในหลายๆ พื้นที่ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ต่างๆ

อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีผู้แทนจาก อปพร. ในพื้นที่ที่ประสบภัย ร่วมให้การต้อนรับและเดินทางส่งมอบถุงยังชีพ สร้างความรู้สึกยินดีให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างยิ่ง

อปพร.อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสองพี่น้อง

ปิยะพงษ์ คำพุทธ นสพ.ประเด็นรัฐ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959