ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

           เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 29 มีนาคม 2563 คณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม( X-DBA รุ่นที่5) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.ระยอง)จัดสัมนาทางวิชาการหัวข้อ เรื่อง แนวทางการป้องกันมหันตภัย “COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์ทาง Youtube และ ช่องทาง Facebook Fanpage : แนวทางการป้องกันมหันตภัยไวรัส COVID-19″

            ทั้งนี้เป็นการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการเฝ้าระวัง และรับมือกับการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชน พร้อมทั้งการปรับตัวของภาคธุรกิจในยุค มหันตภัย ไวรัส ผลกระทบขนานใหญ่ที่จะเกิดกับภาคอุตสาหกรรม  ที่มีข่าวการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ตลาดหุ้นจะปรับตัวลง ส่วนสินทรัพย์ปลอดภัยจะปรับตัวขึ้นสวนทาง และโดยคาดว่าเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจำกัดการแพร่ระบาดได้แล้ว ตลาดการเงินจะกลับมาเปิดรับความเสี่ยง และปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งตามตัวเลขเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นหลังจากนั้นมา ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคระบาดอื่นในอดีตที่ผ่านมา หลังจากพบการแพร่ระบาด ตลาดหุ้นจะสามารถกลับมาเป็นบวกได้ ดังนั้นภาครัฐควรเน้นในการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-9 ต่อประชาชนด้วยความจริงใจที่จะแก้ปัญหา โดยสื่อสารให้ประประชาชนรับรู้อย่างเข้าถึงสร้างความพอใจให้กับประชาชนที่ไม่ส่งผลกระทบซ้ำเติมปัญหาปากท้อง และการทำมาหากินขัดสนของประชาชน

           งานนี้จัดขึ้น ณ ประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชน รวมถึงนักศึกษาเองได้รับความรู้ด้านการรับมือ ผ่านมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการ

โดย อรอุมา เกษตรพืชผล และคณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม( X-DBA รุ่นที่5) ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ.ระยอง)ทั้งนี้สามารถดูย้อนหลังได้ที่https://youtu.be/duvtbeyqSp0

สุทัศน์ ขำวิไล ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959