ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋) ได้รับแจ้งจาก คุณลั่นทม นวมสุข (หรือน้าน้อย) จากบ้านสะพานบุญ หมู่ที่ 11 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้ใจบุญ แจ้งมา เลยได้ประสาน นายอำเภอสวนผึ้ง หัวหน้าพัฒนาชุมชนสวนผึ้ง ท่านนายก อบต.ท่าเคย พร้อมเจ้าหน้าที่จากอบต.และ หัวหน้าสาธารณสุข และ อสม. พร้อมหัวหน้าอนามัยพร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 แล้วลงตรวจพื้นที่ พบว่าเป็นความจริง

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

ครอบครัว นายประชุม คงเข็ม ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวขาหักไม่มีกระดูก และเส้นเอ็นขาข้างซ้ายขาด ขาข้างขวาเดินได้ข้างเดียว จากอุบัติเหตุเมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา อยู่กับ น.ส.อรัญญา นามาบ ผู้เป็นภรรยาที่ตาบอดได้ 2 ปีกว่า และลูกสาวคนโตอายุ 9 ปี ป่วยหลายโรค เช่นหัวใจรั่ว เป็นเบาหวาน เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคลมบ้าหมู (ลมชัก) และลูกสาวคนเล็ก อายุ 7 ขวบ เป็นเด็กพิเศษ มีอาชีพเก็บของเก่าทั่วไป

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

อาศัยอยู่ในที่พื้นของนายณรงค์ นางไพรินทร์ จีนไฝ อาศัยอยู่ที่บ้านกล้วย หมู่ 2 ตำบลชัฎป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี อยู่กับภรรยาที่ตาบอดและป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พร้อมลูกสาวอีก 2 คน

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นดินของผู้ใจบุญ ห้องน้ำไม่มีประตู และบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันหลังคาบ้านเป็นหญ้าคาเก่าๆ และก็รั่วกันฝนไม่ได้

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

แม่บ้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ กิ่งกาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้ที่มาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเยี่ยมและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว นาย ประชุม คงเข็ม ผู้ยากไร้ และสมควรช่วยเหลือ (มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น)

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋) ได้เปิดบุญครบ ๕๐ เจ้าภาพแล้ว และท่านได้ขอปิดบุญที่ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ๕๐ เจ้าภาพ (เจ้าภาพละ ๑,๐๐๐ บาท) ในการดำเนินการสร้างบ้านและห้องสุขาแบบน็อคดาวน์ กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ราคางบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าแรง ไว้แล้ว

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

ในขณะที่ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ท่านต้องการให้สร้างบ้านให้ครอบครัวนี้ แข็งแรงมากว่านี้ ท่านก็ช่วยหางบมาช่วย เบื้องต้น 100,000 บาท ก่อน โดยแจ้งมาที่ นายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอสวนผึ้ง ได้ให้ อาตมา พระครูวิบูลภัทรกิจ เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง-ตะนาวศรี เป็นผู้ประสานงานและรับบริจาค ในการสร้างบ้านหลังใหม่ และห้องน้ำแบบน็อคดาวน์

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

และเป็นเจ้าภาพต่อไฟฟ้าให้แก่ นายประชุม คงเข็ม พร้อมครอบครัว ผู้ยากไร้และสมควรช่วยเหลือเบื้องต้น ในงบประมาณ 70,000 บาท (มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น) โดยแม่บ้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกิ่งกาชาดจังหวัดราชบุรี ผู้ที่มาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเยี่ยมและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว นาย ประชุม คงเข็ม ผู้ยากไร้และสมควรช่วยเหลือ

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

โดยมี นายอำเภอสวนผึ้ง – หัวหน้าพัฒนาชุมชนสวนผึ้ง  และหัวหน้าสาธารณสุข และ อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายทัพพระยาเสือ และทหารหัวหน้าชุดบ้านห้วยคลุม และจาก จอส.กร.ร้อย ตชด137 พร้อมหัวหน้าอนามัยพร้อม สารวัตรกำนันเด่น ผึ้งโพธิ์ และผู้ใหญ่บ้าน กัลญา ผึ้งโพธิ์ทอง หมู่ 4 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์ หมู่ 4 ตำบลท่าเคย แล้วลงตรวจพื้นที่ มาเยี่ยมและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว นาย ประชุม คงเข็ม ฯ

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

และมีจิตอาสา ช่วยกันรื้อกระท่อมไม้ไผ่ เพื่อจะสร้างบ้านที่อยุ๋ใหม่ให้ครอบครัว นาย ประชุม คงเข็ม ฯ ผู้ยากไร้และสมควรช่วยเหลือ จิตอาสา ช่วยกันสร้างบ้านที่อยู่ใหม่ให้ครอบครัว นาย ประชุม คงเข็ม ฯ ผู้ยากไร้และสมควรช่วยเหลือ

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

และทางพระครูวิบูลภัทรกิจ (พระอาจารย์ตี๋) ได้เปิดบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาสวนผึ้งไว้แล้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 729-0-47011-7 ชื่อบัญชี นายประชุม คงเข็ม เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 เผื่อมีผู้ใจบุญ ประสงค์จะช่วยเหลือ ไว้ให้ครอบครัว นาย ประชุม คงเข็ม ฯ ผู้ยากไร้และสมควรช่วยเหลือ ไว้ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต มากหรือน้อย ก็แล้วแต่บุญ ของครอบครัวนี้

เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ
เรื่องจริงที่ยังมีอยู่ หัวหน้าครอบครับ ขาหักไม่มีกระดูด ภรรยาตาบอด ลูกสาวพิการ หาเลี้ยงครอบครัว พระครูวิบูลภัทรกิจ(พระอาจารย์ตี๋)ให้การช่วยเหลือ

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959